Javno povabilo k sodelovanju zunanjim mentorjem

Datum objave: 14. 9. 2020
14. 9. 2020
Novice
PONI podjetno nad izzive

JAVNO POVABILO K SODELOVANJU ZUNANJIM MENTORJEM

ZA IZVEDBO PODJETNIŠKEGA MENTORIRANJA

V OKVIRU PROJEKTA PODJETNO NAD IZZIVE V POMURSKI RAZVOJNI REGIJI – PONI POMURJE

 1. PREDMET JAVNEGA POVABILA

Javni zavod Razvojni center Murska Sobota (v nadaljevanju RC MS) vabi vse zainteresirane kandidate, da oddajo prijavo za vpis v bazo zunanjih mentorjev v okviru projekta Podjetno nad izzive – PONI Pomurje.

Upravičenci mentoriranja so potencialni podjetniki, vključeni v projekt PONI Pomurje. V okviru projekta bo RC MS v obdobju 2020 – 2023 za samostojno podjetniško pot usposobil 80 potencialnih podjetnikov. Potencialni podjetniki bodo v obdobju štirih mesecev, ko bodo zaposleni na RC MS, svoje poslovne ideje s pomočjo mentorske, svetovalne in finančne podpore razvili v poslovne modele, poslovne načrte in jih kasneje realizirali v samostojnem poslovnem subjektu. Usposabljanja bodo potekala v skupinah po do 12 udeležencev, vsaka skupina se bo usposabljala 4 mesece. Vključevanje skupin bo  potekalo zaporedno v obdobju predvidoma od oktobra 2020 do julija 2023. Skupina do 12 udeležencev ima praviloma enega zunanjega mentorja.

Cilj mentoriranja je ponuditi pomoč udeležencem v obliki skupinskih in individualnih svetovanj, prenosa znanj in izkušenj, nadgradnja kompetenc ter spodbujanje vseh aktivnosti, ki jih potencialni podjetniki oz. udeleženci projekta potrebujejo, da s svojo poslovno idejo uspejo. 

Vpis v bazo mentorjev še ne zagotavlja direktnega dela v projektu PONI. Mentor je v bazo vpisan do preklica.

 1. ZUNANJE MENTORIRANJE

Mentor bo s svojimi praktičnimi podjetniškimi izkušnjami, znanjem in mrežo poznanstev udeležencem projekta PONI Pomurje približal podjetništvo in olajšal vstop v svet podjetništva.  Oseba mora zato imeti primerne kompetence, izkušnje ter reference, saj bo s svojim specifičnim podjetniškim znanjem sodelovala pri razvoju podjetniških idej udeležencev ter reševanju zahtevnejših vsebinskih vprašanj. Zaželeno je, da je zunanji mentor podjetnik oz. bivši podjetnik, ni pa obvezno. Vsaka skupina (do 12 udeležencev oz. potencialnih podjetnikov) ima praviloma enega zunanjega mentorja.

Delo zunanjega mentorja zajema usmerjanje udeležencev pri razvoju poslovnih idej in njihovi osebnostni rasti. Je motivator, ki udeležence spodbuja in jim je v oporo ob pojavu ovir. Pomaga pri mreženju in vzpostavljanju kontaktov s posamezniki in podjetji v poslovnem svetu. Prav tako je naloga zunanjega mentorja praktična predstavitev dela v lastnem podjetju, predstavitev priložnosti in ovir, ki se lahko pojavijo na samostojni podjetniški poti in predstavitev ter rešitev različnih situacij, s katerimi se podjetniki srečujejo pri poslovanju. Njegovo delo se prilagaja glede na strukturo vključenih udeležencev.

Predvideno je, da mentor opravi cca. 128 ur mentoriranja na skupino udeležencev v obdobju 4 mesecev, kolikor traja njihovo usposabljanje. Mentorstvo se izvaja predvidoma 2-krat na teden, v skupnem obsegu cca. 8 ur na teden oz. po dogovoru z naročnikom. Zunanji mentor lahko mentorira eno ali več skupin udeležencev. Navedeno število ur mentoriranja je okvirno in se lahko spremeni. Zunanjega mentorja za skupino udeležencev bo RC MS izbral na osnovi kriterijev: primernost, kompetentnost, reference, izkušnje, razpoložljivost v določenem terminu in ponujena cena.

Mentoriranje bo potekalo v dopoldanskem ali popoldanskem času v prostorih RC MS. Mentoriranja so lahko skupinska (za cca. 12 udeležencev) ter tudi individualna, glede na potrebe udeležencev projekta.

 1. OBLIKA SODELOVANJA

RC MS bo z izbranimi mentorji sklenil pogodbo o sodelovanju. V pogodbi bo opredeljeno: število ur, ki jih bo mentor izvedel, cena ter drugi elementi pogodbe.

Zunanji mentor lahko delo opravlja le preko uveljavljenih pravno-formalnih pogodbenih razmerij in lahko za svoje delo izstavi račun oz. prejme plačilo. Storitve lahko opravlja preko svojega podjetja, ali podjetja v katerem je zaposlen ali pa ima s svetovalnim podjetjem sklenjeno drugo pogodbeno razmerje. Prav tako lahko deluje preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali kakšne druge oblike v skladu z veljavno delovno-pravno zakonodajo.

Zunanji mentor z oddajo prijave za vpis sprejme pogoje tega javnega povabila.

 1. PRIJAVA:

Prijavo prijavitelji oddajo na naslov: nina.merica@rcms.si. Javno povabilo je odprto od dneva objave do preklica. Prvo usposabljanje se bo predvidoma pričelo meseca oktobra 2020.

Iz prijave naj bodo razvidni vsaj naslednji podatki:

 • osebni podatki prijavitelja,
 • pravna oseba, v okviru katere deluje, ali drug način za obračunavanje svetovanja,
 • kontaktni podatki (gsm številka, elektronska pošta),
 • podatki o izobrazbi in izkušnjah prijavitelja,
 • reference ponudnika ter ostali podatki za katere prijavitelj meni, da so relevantni,
 • ponujena bruto cena (vsi stroški z vključenim DDV) za izvedeno uro mentoriranja,
 • soglasje za strinjanje s pogoji javnega povabila in obdelavo osebnih podatkov (obrazec priložen)
 1. DODATNE INFORMACIJE:

Neposredna kontaktna oseba je Sonja Vratarič, tel. +386 (0)5 908 11 45 ali GSM: +386 (0)40 716 976.

Dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila lahko ponudniki pridobijo osebno na sedežu Razvojnega centra Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,  9000  ali po elektronski pošti sonja dot-no-spam vrataric at-no-spam rcms dot-no-spam si.

 1. POGOJI JAVNEGA POVABILA IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Oddana vloga zainteresiranim kandidatom ne zagotavlja, da bodo izbrani za zunanje mentorje, niti ne pomeni, da ima RC MS do kandidatov kakršnekoli pravne oziroma finančne obveznosti, zainteresirani kandidati pa na podlagi oddane prijave zoper RC MS nimajo nikakršnih zahtevkov, niti pravnih sredstev.

RC MS si pridržuje pravico, da k oddaji vloge povabi strokovnjake po lastni presoji. Zainteresirani kandidati se z oddajo vloge izrecno strinjajo z vsemi pogoji tega javnega povabila, ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v vlogi za namen izvajanja aktivnosti projekta PONI, za kar morajo podpisati soglasje (obrazec priložen). Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v vlogi odgovarja zainteresirani kandidat kazensko in materialno.

Murska Sobota, 10. 9. 2020

Bojan Kar

direktor

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem