Razpisi

+
-
Filter
Vsi
Splošno
Podjetništvo
Regionalni razvoj
Naziv razpisa
Razpisnik (institucija)
Datum objave
Rok oddaje
CERV: Razpis za sofinanciranja ukrepa "Mreže mest" za leto 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
Datum objave: 7. 2. 2023
Rok oddaje: 20. 4. 2023
Javni razpis za izbor kulturnih projektov, namenjenih senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 1. 2. 2023
Rok oddaje: 27.2.2023
5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
Regionalni razvoj
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 1. 2. 2023
Rok oddaje: 12.5.2023
Javni razpis za sofinanciranje tehnične opreme posrednikom pri doniranju hrane
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 1. 2. 2023
Rok oddaje: 9.3.2023
Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Datum objave: 1. 2. 2023
Rok oddaje: 20.2.2023
Javni poziv za turistična mala in srednje velika podjetja v Pomurju
Splošno
Datum objave: 25. 1. 2023
Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za okolje in prostor
Datum objave: 24. 1. 2023
Rok oddaje: 20.2.2023
Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za okolje in prostor
Datum objave: 24. 1. 2023
Rok oddaje: 20.2.2023
Javni razpis REACT-EU: Informacijsko komunikacijska tehnologija (v nadaljnjem besedilu: IKT) za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Datum objave: 24. 1. 2023
Rok oddaje: 2.3.2023
Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov (NOO_TSS_2022)
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za infrastrukturo
Datum objave: 16. 1. 2023
Rok oddaje: 27. 3. 2023, 29. 5. 2023, 23. 10. 2023, 12. 2. 2024, 3. 6. 2024, 7. 10. 2024, 13. 1. 2025
Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 16. 1. 2023
Rok oddaje: 13.2.2023
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2023 financirala Republika Slovenija
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 16. 1. 2023
Rok oddaje: 13.2.2023
Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave: 16. 1. 2023
Rok oddaje: 9.2.2023
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 30. 12. 2022
Rok oddaje: 3.4.2023, 5.6.2023
10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Datum objave: 30. 12. 2022
Rok oddaje: 18.04.2023
Javni razpis za podporo dejavnosti gasilsko zaščitnih reševalnih služb – NVO GASILCI
Splošno
Razpisnik (institucija): Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 30. 12. 2022
Rok oddaje: 31.8.2023
Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave: 30. 12. 2022
Rok oddaje: 7.4.2023
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022)
Splošno
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za infrastrukturo
Datum objave: 30. 12. 2022
Rok oddaje: 13. 3. 2023, 22. 5. 2023, 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024
Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027
Regionalni razvoj
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 27. 12. 2022
Rok oddaje: 31.7.2023
OBZORJE EVROPA: RAZISKAVE IN INOVACIJE NA PODROČJU KULTURNE DEDIŠČINE TER KULTURNIH IN USTVARJALNIH PANOG V LETU 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): Evropska komisija
Datum objave: 22. 12. 2022
Rok oddaje: 14. 3. 2023
OBZORJE EVROPA: SPODBUJANJE VKLJUČEVANJA V SPREMINJAJOČEM SE SVETU V LETU 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): Evropska komisija
Datum objave: 22. 12. 2022
Rok oddaje: 14. 3. 2023
Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027
Splošno
Razpisnik (institucija): Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Datum objave: 19. 12. 2022
OBZORJE EVROPA: ENOSTOPENJSKI RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE RAZISKOVALNIH IN INOVATIVNIH PROJEKTOV S PODROČJA ZDRAVSTVA
Splošno
Razpisnik (institucija): Evropska komisija
Datum objave: 15. 12. 2022
Rok oddaje: 15. 3. 2023
OBZORJE EVROPA: SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU KREPITVE DEMOKRACIJE V LETU 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): Evropska komisija
Datum objave: 15. 12. 2022
Rok oddaje: 14.3.2023
OBZORJE EVROPA: ČISTE IN KONKURENČNE REŠITVE ZA VSE OBLIKE PREVOZA ZA LETO 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): Evropska komisija
Datum objave: 15. 12. 2022
Rok oddaje: 20. 4. 2023
OBZORJE EVROPA: MEDSEKTORSKE REŠITVE ZA PREHOD V PODNEBNO NEVTRALNO DRUŽBO ZA LETO 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): Evropska komisija
Datum objave: 15. 12. 2022
Rok oddaje: 18. 4. 2023
OBZORJE EVROPA: TRAJNOSTNA, VARNA IN KONKURENČNA OSKRBA Z ENERGIJO ZA LETO 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): Evropska komisija
Datum objave: 15. 12. 2022
Rok oddaje: 30. 3. 2023
OBZORJE EVROPA: UČINKOVITA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RABA ENERGIJE ZA LETO 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): Evropska komisija
Datum objave: 15. 12. 2022
Rok oddaje: 20. 4. 2023
OBZORJE EVROPA: DRUGI SKLOP RAZPISOV ZA RAZVOJ NA ČLOVEKA OSREDOTOČENIH TER ETIČNIH DIGITALNIH IN INDUSTRIJSKIH TEHNOLOGIJ ZA LETO 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): Evropska komisija
Datum objave: 15. 12. 2022
Rok oddaje: 29. 3. 2023
OBZORJE EVROPA: DIGITALNE IN NASTAJAJOČE TEHNOLOGIJE ZA SPODBUJANJE KONKURENČNOSTI IN PODPORO EVROPSKEMU ZELENEMU DOGOVORU ZA LETO 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): Evropska komisija
Datum objave: 15. 12. 2022
Rok oddaje: 29. 3. 2023
Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023)
Splošno
Razpisnik (institucija): Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 12. 12. 2022
Javni poziv za sofinanciranje projektov LIFE
Regionalni razvoj
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za okolje in prostor
Datum objave: 5. 12. 2022
RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2023
Splošno
Razpisnik (institucija): CMEPIUS
Datum objave: 30. 11. 2022
Rok oddaje: 22.3.2023
5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Regionalni razvoj
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Datum objave: 16. 11. 2022
Rok oddaje: 15. 2. 2023
Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES
Podjetništvo
Razpisnik (institucija): Slovenki regionalni razvojni sklad
Datum objave: 16. 11. 2022
Rok oddaje: 28. 2. 2023
Javni razpis »Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti«
Regionalni razvoj
Datum objave: 7. 11. 2022
Rok oddaje: 5. 1. 2023
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma
Podjetništvo
Razpisnik (institucija): Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 30. 9. 2022
Rok oddaje: 5.12.2022; 27.3.2023; 29.5.2023
Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF
Podjetništvo
Datum objave: 23. 3. 2022
Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji
Splošno
Datum objave: 23. 3. 2022
P2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij
Podjetništvo
Datum objave: 8. 3. 2022
Rok oddaje: do 10. 5. 2022 do 14:00
P4I 2022 - Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih
Podjetništvo
Datum objave: 8. 3. 2022
Rok oddaje: 29. 3. 2022 in 12. 4. 2022 do 14:00
Javni razpis Eurostars 3, v okviru iniciative EUREKA za leto 2022
Podjetništvo
Datum objave: 3. 3. 2022
Javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture
Regionalni razvoj
Datum objave: 2. 3. 2022
Rok oddaje: 18.4.2022; 19.5.2023
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah
Regionalni razvoj
Datum objave: 2. 3. 2022
Rok oddaje: 20.4.2022; 20.9.2022
Poziv za edinstvena doživetja Slovenije za leto 2022
Splošno
Datum objave: 28. 2. 2022
Rok oddaje: 16.05.2022
Poziv ponudnikom k vložitvi prijav za pridobitev znaka Slovenia Green
Splošno
Datum objave: 28. 2. 2022
Rok oddaje: 31.12.2022
Javni natečaj za idejno rešitev modularne stojnice slovenskega turizma
Splošno
Datum objave: 28. 2. 2022
Rok oddaje: 17.03.2022
Javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (JR RRI NOO)
Splošno
Datum objave: 22. 2. 2022
Rok oddaje: 17.05.2022 in 03.04.2022
Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini
Splošno
Datum objave: 2. 2. 2022
Rok oddaje: 16. 05. 2022
SI-SK 2022 - So-investiranje z zasebnimi investitorji
Podjetništvo
Datum objave: 31. 1. 2022
Rok oddaje: 31.12.2023
Vavčer za digitalni marketing - PREKLICAN!
Podjetništvo
Datum objave: 31. 1. 2022
Eurostars skupni mednarodni razpis, marec 2022
Podjetništvo
Datum objave: 25. 1. 2022
Rok oddaje: 24. marec 2022
Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2022
Regionalni razvoj
Datum objave: 19. 1. 2022
Rok oddaje: 28.2.2022
JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2022 za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
Regionalni razvoj
Datum objave: 19. 1. 2022
Rok oddaje: 28.2.2022
Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2022, JR-PRS 2022
Regionalni razvoj
Datum objave: 19. 1. 2022
Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in odpornost
Regionalni razvoj
Datum objave: 19. 1. 2022
Rok oddaje: 31.12.2023
Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: ... za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II)
Regionalni razvoj
Datum objave: 19. 1. 2022
Rok oddaje: 31.12.2023
Javni razpis P7 2021 - Mikrokrediti
Splošno
Datum objave: 10. 1. 2022
Rok oddaje: 20.1.2022; 10.2.2022; 1.3.2022
Javni poziv za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 2022
Splošno
Datum objave: 5. 1. 2022
Rok oddaje: 30. 06. 2022; 30. 11. 2022
SPODBUJANJE KREATIVNIH KULTURNIH INDUSTRIJ – CENTER ZA KREATIVNOST 2022
Splošno
Datum objave: 28. 11. 2021
Rok oddaje: 20. 12. 2021
Sofinanciranje raziskovalcev v podjetju
Splošno
Datum objave: 23. 11. 2021
Rok oddaje: 31.5.2021
JAVNI PROJEKTNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMSKIH VSEBIN MEDIJEV V LETU 2022
Splošno
Datum objave: 7. 11. 2021
Rok oddaje: 29.11.2021
Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja
Splošno
Datum objave: 7. 11. 2021
Rok oddaje: 6.12.2021
Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023
Splošno
Datum objave: 5. 11. 2021
Rok oddaje: 29.11.2021
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021
Splošno
Datum objave: 27. 10. 2021
Rok oddaje: 24.11.2022
REACT EU - Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost
Podjetništvo
Datum objave: 6. 10. 2021
REACT EU - Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije
Splošno
Datum objave: 6. 10. 2021
Razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota
Podjetništvo
Datum objave: 21. 9. 2021
Rok oddaje: 11. 10. 2021 do 12.30 ure
REVAV13- Vavčer za prenos lastništva
Podjetništvo
Datum objave: 15. 9. 2021
Rok oddaje: 31.3.2023
2. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Regionalni razvoj
Datum objave: 15. 9. 2021
Rok oddaje: 17.12.2021
Javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas ...
Regionalni razvoj
Datum objave: 15. 9. 2021
Rok oddaje: 24.9.2021
Razpis Women TechEU
Splošno
Datum objave: 16. 8. 2021
Rok oddaje: 10.11.2021
Evropsko partnerstvo za inovativne MSP
Podjetništvo
Datum objave: 21. 7. 2021
Rok oddaje: 1. september 2021
Posojila za obmejna problemska območja
Podjetništvo
Datum objave: 21. 7. 2021
Rok oddaje: 25.10.2021
Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021
Splošno
Datum objave: 27. 5. 2021
Rok oddaje: 11.06.2021
Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19
Podjetništvo
Datum objave: 14. 5. 2021
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19
Podjetništvo
Datum objave: 14. 5. 2021
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)
Splošno
Datum objave: 3. 5. 2021
Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021
Podjetništvo
Datum objave: 20. 4. 2021
Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19
Podjetništvo
Datum objave: 9. 4. 2021
Rok oddaje: 23. 4. 2021 do 18:00 ure.
Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2021
Splošno
Datum objave: 23. 3. 2021
Javni razpis EUREKA 2021
Podjetništvo
Datum objave: 23. 3. 2021
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022
Podjetništvo
Datum objave: 16. 3. 2021
Rok oddaje: 30. 4. 2021 do 23.59
Zelena delovna mesta
Splošno
Datum objave: 22. 1. 2021
P7R 2020 Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji
Podjetništvo
Datum objave: 11. 1. 2021
Rok oddaje: 01.02.2021;01.03.2021; 01.04.2021; 01.05.2021; 01.06.2021; 01.07.2021; 01.09.2021; 01.10.2021
Javni razpis Krepitev blagovnih znamk
Splošno
Datum objave: 30. 11. 2020
Rok oddaje: 30.9.2021 in 30.9.2022
Finančni instrumenti: EKP posojila za energetsko učinkovitost – SID banka
Splošno
Datum objave: 30. 11. 2020
Rok oddaje: 31.12.2023
Finančni instrumenti: EKP posojila za urbani razvoj – SID banka
Splošno
Datum objave: 30. 11. 2020
Rok oddaje: 31.12.2023
Javni poziv ZERO500 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb
Splošno
Datum objave: 6. 7. 2020
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev ponudbe zaradi epidemije Covid-19 - Sprememba obstoječega razpisa
Regionalni razvoj
Datum objave: 12. 6. 2020
Rok oddaje: 6.7.2020
KORONA FINANCIRANJE: Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19
Podjetništvo
Datum objave: 11. 5. 2020
KORONA FINANCIRANJE: Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1)
Podjetništvo
Datum objave: 11. 5. 2020
Javni razpis za sofinanciranje poslovanja poslovnih subjektov v območju mestnega jedra Murska Sobota
Splošno
Datum objave: 17. 4. 2020
Rok oddaje: 20. April 2020
Z A K O N O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP)
Splošno
Datum objave: 3. 4. 2020
Rok oddaje: 31.5.2020
Javni razpis P1 plus 2020 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Podjetništvo
Datum objave: 20. 3. 2020
3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020
Splošno
Datum objave: 20. 3. 2020
3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ...
Splošno
Datum objave: 20. 3. 2020
Javni poziv 80EV-PO20 Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila
Podjetništvo
Datum objave: 20. 3. 2020
Javni poziv 79SUB-EVOB20 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
Splošno
Datum objave: 20. 3. 2020
JR za podjetnice začetnice
Podjetništvo
Datum objave: 3. 3. 2020
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem