PONI Podjetno nad izzive Pomurje
Sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)
PONI podjetno nad izzive

OBVESTILO!

Program PONI Pomurje za obdobje 2020- 2023 in s tem javni razpisi za vključitev v program, se je zaključil. Na nacionalnem nivoju pa se že pripravljajo podlage za nadaljevanje programa PONI 2.0 za obdobje 2024-2029. Za sprotne informacije spremljajte našo spletno stran.  

O projektu

Projekt Podjetno nad izzive (PONI Pomurje) je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže skozi celostni 4 mesečni program, ki vključuje podjetniška usposabljanja, mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihove poslovne ideje.

Projekt bo potekal med leti 2020 – 2023, vanj bo vključenih 80 udeležencev v Pomurski regiji.

Cilj projekta so novoustanovljeni poslovni subjekti (s.p., d.o.o. in druge oblike poslovnih subjektov).

Rezultat, ki ga zasledujemo zajema vključitev 80 potencialnih udeležencev v program usposabljanja projekta PONI, izdelanih 80 novih poslovnih načrtov in na trgu prestavljenih minimalno sprejemljivih produktov ter 30 % (oz. 24) novoustanovljenih poslovnih subjektov na območju Pomurske regije v celotnem obdobju.

Financiranje projekta
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja 1 »spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij.«.

Obdobje izvajanja: 2020 – 2023.

www.eu-skladi.si

Zaživi svojo poslovno idejo in se pridruži uspešnim podjetnikom!

Projekt PONI Pomurje je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki in podjetnice v 4 mesecih zaposlitve na Razvojnem centru Murska Sobota, razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo.

Kako in do kdaj lahko oddam prijavo?

KAJ PONUJA PONI Pomurje?

4 - mesečno redno zaposlitev.
Mentorstvo in pomoč pri razvoju poslovne ideje ter izdelavi poslovnega načrta.
Pomoč pri uresničitvi poslovne ideje.
Podjetniška usposabljanja.
Delo s somišljeniki in mreženje s podjetniki.
Možnost individualnih izobraževanj.

Kako poteka?

1
Prijaviš se na javni razpis za vključitev v projekt PONI Pomurje.
2
Za 4 mesece se zaposliš na Razvojnem centru Murska Sobota.
3
V času zaposlitve si pridobiš potrebna podjetniška znanja.
4
S pridobljenim znanjem svojo idejo spremeniš v poslovni model ter narediš odličen poslovni načrt.
5
Po koncu usposabljanja si pripravljen za uspešno podjetniško pot in ustanovitev podjetja.

Komu je projekt namenjen?

  • Poslovna ideja in želja po samostojni podjetniški poti.
  • Stalno ali začasno bivališče v eni izmed 27 občin Pomurske regije.
  • Še niste bili vključeni v katerokoli operacijo ali projekt Podjetno v svet podjetništva in projekt PONI, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, v Pomurski ali katerikoli drugi regiji oz. pri drugi regionalni razvojni agenciji.
  • Imate poravnane vse zapadle obveznosti do države.
  • Oddate prijavo na javni razpis samo v Pomurski regiji.
  • Na dan vključenosti v projekt imate izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na Razvojnem centru Murska Sobota.

KAKO SE LAHKO VKLJUČIM V PONI Pomurje?

V projekt se lahko vključite izključno preko prijave na javni razpis PONI Pomurje.

To je tudi zadnji javni razpis za vključitev v program.

Rok za prijavo: ponedeljek, 7. 11. 2022. 

V zadnjo, sedmo, skupino bo vključenih do 11 udeležencev.

Oddaj prijavo

Kako se prijavim?

1
Natančno preberi besedilo Javnega razpisa PONI Pomurje (.pdf)
2
Izpolni Prijavni obrazec (.doc). Obrazce izpolnjuj v elektronski obliki!
3
V informativne namene preberi tudi Vzorec pogodbe o zaposlitvi v projektu PONI Pomurje (.pdf) (ni ga potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi na javni razpis).
4
Natisni izpolnjene prijavne obrazce, jih podpiši ter jih skupaj s prilogami (življenjepis, kopija dokazila o izobrazbi in izpis iz ZZZS ali ZPIZA glede prejšnjih delodajalcev) pošlji v skladu z navodili Javnega razpisa - ovojnica mora biti obvezno označena z opremo ovojnice (Priloga 1) (.doc).

Kako in do kdaj lahko oddam prijavo?

Prijavni obrazec s priloženim življenjepisom, fotokopijo dokazila o izobrazbi, izpisom iz ZZZS ali ZPIZ glede prejšnjih delodajalcev ter fotokopijo potrdila o prijavi začasnega bivališča (v primeru, da je to prijavljeno v Pomurski regiji) lahko:

  • oddate osebno na sedežu Razvojnega centra Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, 1. vhod, 3. nadstropje, najkasneje do dne 7. 11. 2022, do 12. ure.
  • pošljete priporočeno po pošti na naslov: Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota do dne 7. 11. 2022 (velja poštni žig tega dne). 

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan med 8.00 in 13.00 do

7.11. 2022 na telefonski številki:  +386 (0)40 716 976 oz. elektronski pošti: info@rcms.si.

Potencialni prijavitelji bodo dodatne informacije o vsebini in poteku projekta lahko dobili tudi na predstavitvi, ki bo namenjena vsem zainteresiranim prijaviteljem. 

Predstavitev bo potekala v sredo, 19. oktobra 2022 preko spletne aplikacije MS Teams. Vsi zainteresirani se naj prijavijo na e-mail: info@rcms.si. Povezavo do predstavitve in točen čas pričetka bomo sporočili 2 dni pred izvedbo predstavitve.

Sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)
PONI podjetno nad izzive

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja 1 »spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij.«.

www.eu-skladi.si

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem